شرکت توسعه صنایع چاپ و بسته بندی کرمانشاه
انواع کارتن درب و بدنه

انواع کارتن درب و بدنه

کارتن لمینتی

کارتن لمینتی

انواع کارتن میوه

انواع کارتن میوه

کارتن معمولی

کارتن معمولی

انواع کارتن های کیبوردی

انواع کارتن های کیبوردی

جعبه های افست

جعبه های افست

انواع کفی ها

انواع کفی ها

لیبل های IML

لیبل های IML

انواع جعبه های فست فود

انواع جعبه های فست فود

جعبه های دسته دار

جعبه های دسته دار

انواع جعبه های ساندویچ

انواع جعبه های ساندویچ

ورق موجدار (کروگیت)

ورق موجدار (کروگیت)

جعبه پیتزا

جعبه پیتزا