کارتن لمینتی

فرآیند تبدیل کارتن مقوای چاپ شده ( پوستر چاپ شده) را به وسیله دستگاه چاپ افست با چسب سیلیکات بر روی کارتن لمینت می گویند.